Jaroslav Čermák (1830–1878): Šimon Lomnický žebrá na pražském mostě, 1853

Otevírací doba
UZAVŘEN
Vstupné
Základní 150 Kč
Snížené 80 Kč
Rodinné 200 Kč
Školní skupiny 20 Kč

Šternberský palác, Hradčanské náměstí 15, Praha 1

Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec

Datum konání : 24.5.2013 - 2.3.2014
Místo konání: Šternberský palác

Pro čtvrtý díl Výstavních medailonů Sbírky umění 19. století Národní galerii v Praze zapůjčila Galerie Kodl jedno z nejslavnějších děl Jaroslava Čermáka Šimon Lomnický žebrá na pražském mostě z roku 1853. Je to první obraz českého autora, vystavený na slavném pařížském Salonu, který tehdy třiadvacetiletému umělci z Prahy zajistil místo mezi významnými osobnostmi francouzského uměleckého světa.

Malířská tvorba Jaroslava Čermáka stála na přelomu dvou velkých výtvarných stylů: mohutného proudu romantismu a nastupujícího realismu v jeho širším pojetí. Umělec pocházel z pražského vlastenecky orientovaného kulturního prostředí. Díky svým studiím na Akademiích v Antverpách u Gustava Wapperse a v Bruselu u Louise Gallaita byl obeznámen s belgickou historickou malbou, zúročující vlastenecké nadšení po vítězné revoluci, slavnou uměleckou minulost i nové výrazové prostředky, založené na barvě a světle.

Přiložené soubory

tz_jaroslav-cermak.doc (Tisková zpráva)
Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop