Jan Zrzavý – ilustrátor a uctívač krásy II.

Otevírací doba
úterý–neděle: 10–18 hodin, středa: 10–20 hodin
Vstupné
Základní 250 Kč
Snížené 150 Kč
Vstup pro děti a mladé do 26 let zdarma.

Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
Praha 7

Metro C – Vltavská
Tram 6, 17 – Veletržní palác
Tram 1, 2, 6, 8, 12, 17, 25, 26 – Strossmayerovo náměstí

Datum konání : 7.3.2017 - 4.6.2017
Místo konání: Veletržní palác

Jan Zrzavý (1890–1977) je ve sbírkách Národní galerie zastoupen velkým souborem ilustračních kreseb od prvních náčrtků až po definitivní kompozice připravené k reprodukování. Jeho moderní přístup k obsahu ilustrovaného textu povýšil ilustraci na rovnocenné dílo a stala se důležitou součástí jeho tvorby. Nejznámější obrazové doprovody k Máchovu Máji a Erbenově Kytici práce jsou spojeny s dvacátými léty a nakladatelstvím Aventinum O. Štorch-Mariena. Druhý rozmach souvisí s návratem na uměleckou scénu v druhé polovině padesátých let s kresbami k Shakespearovým Sonetům a s ilustrováním knih milovaného Julia Zeyera. Jeho ilustrace doprovázejí řadu knih českých a světových autorů, které výběr v grafickém kabinetu rovněž představuje.

Grafický kabinet Veletržního paláce
Kurátorka: Zuzana Novotná 

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop