Jan Zrzavý - Důvěrné příběhy

Otevírací doba
Vstupné
Datum konání : 25.5.2007 - 16.9.2007

Výstava ke 30. výročí od úmrtí Jana Zrzavého (5.11.1890 – 12.10.1977)

Kurátorka: Zuzana Novotná

Národní galerie jako dědička díla Jana Zrzavého připravila reprezentativní průřez celou jeho tvorbou. Současně jej pojala jako odezvu na současné zrzavovské bádání, kterému chyběla reálná prezentace.

Jan Zrzavý byl malířem, kreslířem, grafikem, ilustrátorem, scénografem i literátem.
Významně ovlivnil vývoj českého moderního umění 20. století. Patřil do uměleckého
sdružení Sursum a skupiny Tvrdošíjní. S jeho dílem přišla tajemnost magického a poetického symbolismu. Jeho tvorba je jím cele prostoupena – v autostylizacích, portrétech a postavách, v náboženských i civilních tématech, imaginárních krajinách, krajinách domova, Bretaně, Itálie a Řecka a konečně i v ilustracích slavných děl světové literatury.

Výstava se koná pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky, pana Přemysla Sobotky.

Vstupné:
Základní: 150 Kč / po 16. hodině 80 Kč
Snížené: 70 Kč / po 16. hodině 40 Kč
Rodinné: 200 Kč / po 16. hodině 100 Kč

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop