Jan Kupecký a „černé umění“

Otevírací doba
úterý–neděle: 10–18 hodin, středa: 10–20 hodin
Vstupné
Základní 220 Kč
Snížené 120 Kč
Vstup pro děti a mladé do 26 let zdarma.

Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1

Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec

Datum konání : 6.12.2016 - 12.3.2017
Místo konání: Schwarzenberský palác

Komorní výstava připomíná 350. výročí narození Jana Kupeckého (1666–1740), jehož tvorba je představena prostřednictvím grafických listů z 18. století. Kupecký, původem český, životními osudy i uměleckým významem však vskutku evropský malíř, patřil k největším mistrům barokní portrétní malby. Prvotní malířské školení získal ve Vídni; v polovině 80. let odešel do Itálie, kde prožil přes 20 let (především v Římě a Benátkách) a vypracoval se ve vynikajícího portrétistu. Kolem roku 1706 se vrátil do Vídně a etabloval se zde jako vyhledávaný umělec. V roce 1723 pak přesídlil do Norimberku, v němž prožil závěr svého umělecky neobyčejně plodného života.

Mimořádný dobový věhlas Kupeckého umění dokládají četné a kvalitní grafické reprodukce, které vznikaly ponejvíce v závěru malířova života a v desetiletí po jeho smrti. Většina z těchto listů byla provedena v technice mezzotinty, tehdy označované jako „černé umění“ (německy „Schwarze Kunst“ a podobně v dalších jazycích). Tato působivá grafická technika, vynalezená kolem poloviny 17. století, dosáhla v průběhu 18. století vrcholné obliby i kvalit, především v Anglii a Německu. Obraz je v mezzotintě vytvářen nikoliv liniemi, jak je u grafiky obvyklé, ale prostřednictvím ploch v jemně odstupňované černobílé škále. Díky delikátním tónovým přechodům evokuje mezzotinta malířské podání, a byla proto oblíbenou technikou pro reprodukování obrazů, zejména podobizen.

Z bohatého fondu grafické sbírky Národní galerie byly pro výstavu vybrány kresby a grafické přepisy Kupeckého obrazů, které nejen tlumočí hodnoty jeho tvorby, ale především dokládají obdivuhodné umění předních norimberských a augsburských mistrů mezzotinty – Bernarda Vogela, Valentina Daniela Preislera a Johanna Jacoba Haida.

Výstavu doprovodí česko–anglická publikace: Petra Zelenková, Jan Kupecký a „černé umění“ / Johann Kupezky (1666–1740) and „the Black Art“

Grafický kabinet Schwarzenberského paláce
Kurátor: Petra Zelenková 

Výstavu doprovází česko-anglická publikace: Petra Zelenková, Jan Kupecký a „černé umění“ / Johann Kupezky and „the Black Art“.

Doporučené produkty

Jan Kupecký a „černé umění“

Jan Kupecký a „černé umění“

Petra Zelenková
300 Kč
Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop