Jan Kaplický výkresy

Otevírací doba
úterý–neděle: 10–18 hodin, středa: 10–20 hodin
Vstupné
Základní 80 Kč
Snížené 40 Kč
Rodinné 180 Kč
Školní skupiny 10 Kč

Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
Praha 7

Metro C – Vltavská
Tram 6, 17 – Veletržní palác
Tram 1, 2, 6, 8, 12, 17, 25, 26 – Strossmayerovo náměstí

Datum konání : 11.4.2015 - 16.6.2015
Místo konání: Veletržní palác

Jan Kaplický (1937–2009) je české veřejnosti znám především jako vizionářský architekt, hledající nové pojetí architektury, který svými projekty dokázal vzbuzovat vášně kladné i záporné. Specifickou stránkou jeho práce byl způsob prezentace návrhů prostřednictvím neopakovatelných kreseb, které v době předpočítačové udivovaly (a dodnes udivují) svou precizností. Kresba byla Kaplického vášní, z níž se stala jeho autorská značka.

Na výstavě je představeno více než 20 velkoformátových kreseb, které již byly v březnu letošního roku vystaveny v AA galerii v Londýně. Pro zastavení v Národní galerii v Praze je výstava doplněna o několik typických modelů, které se vztahují k námětům kreseb a ukazují další z charakteristických přístupů architektovy tvorby.

 

Komentované prohlídky

14. 5. 2015 od 16:30

Komentovaná prohlídka výstavy s architektem Jakubem Ciglerem

Cena: základní 80 Kč, snížená 50 Kč (cena zahrnuje vstupné a poplatek za odborný výklad) / Doba trvání: cca 45 min. / Místo setkání: pokladny v přízemí Veletržního paláce

 

OTEVŘENÉ VÝTVARNÉ HERNY PRO RODIČE S DĚTMI OD 1,5 ROKU DO 5 LET

Zveme vás do výtvarné herny, kde můžete společně se svými dětmi tvořit, hrát si a inspirovat se výstavou Jana Kaplického. Nechte se okouzlit výkresy i modely staveb slavného architekta a vytvořte dohromady s dětmi osobitá díla

Sny až do nebe

6. 5. od 16:00 - 17:15

7. 5. od 10:15 - 11:30

7. 5. od 15:30 - 16:45

Cena: 60 Kč / 1 osoba starší 1,5 roku / Místo konání: KORZO

Vede: Michaela Trpišovská
Více naleznete také na Facebooku: Otevřená výtvarná herna

 

Vzdělávací programy pro školy a pedagogy

Nabízíme programy, komentované prohlídky nebo prohlídky s výtvarnými etudami na míru. Informujte se o volných termínech a tématech na kontaktech.

Cena: základní v češtině 600 Kč / 60 min. / 1 skupina (max. 25 osob); cizojazyčný výklad 1500 Kč / 60 min. / 1 skupina (max. 25 osob) + vstupné na výstavu  / Rezervace: dva týdny předem


Informace a rezervace: e-mail: vzdelavani@ngprague.cz, tel.: 224 301 003, Lektorské oddělení Sbírky moderního a současného umění NG v Praze. Změna programu vyhrazena.

 

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop