Jan a Jenny Hladíkovi – Tapiserie

Otevírací doba
Vstupné
Datum konání : 25.1.2005 - 28.3.2005

Prostor Malé dvorany Veletržního paláce je již tradičně věnován prezentacím představujícím práce velkých formátů. Jan a Jenny Hladíkovi se zabývají autorsky tkanou tapiserií. Jan Hladík se přesunul od tapiserií s abstraktními motivy do oblasti figurální s využitím citací historických námětů. Jemné, ale složitě protkávané abstraktní tapiserie Jenny Hladíkové tlumočí nálady a vize navozující představu pohybu a proudění.

Prezentace je otevřena od 25. ledna do 28. března 2005 v Malé dvoraně Veletržního paláce.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop