GUSTO BAROKNÍHO KAVALÍRA: Humprecht Jan Černín z Chudenic, Karel Škréta a Benátky

Otevírací doba
úterý–neděle: 10–18 hodin, středa: 10–20 hodin
Vstupné
Základní 150 Kč
Snížené 80 Kč
Rodinné 200 Kč
Školní skupiny 20 Kč

Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1

Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec

Datum konání : 21.10.2014 - 18.1.2015
Místo konání: Schwarzenberský palác

V letošním roce obohatil stálou expozici barokního umění ve Schwarzenberském paláci vzácný přírůstek, jeden z nejslavnějších portrétů českého baroka – Podobizna Humprechta Jana Černína z Chudenic od Karla Škréty, zakoupená z mělnické lobkowiczké sbírky. Tento obraz není jen mistrovským malířským dílem, ale také dokladem Černínova zájmu
o tvorbu Karla Škréty.

Hrabě Humprecht Jan Černín (1628–1682) byl vzdělaný a zcestovalý aristokrat evropského rozhledu a širokých kulturních zájmů. Proslul jako poučený milovník umění a velkorysý stavebník. Komorní výstava připomíná Černína jako barokního kavalíra velkého stylu. Přibližuje jeho vášeň pro umělecké sběratelství a celoživotní okouzlení Itálií, zejména Benátkami, v nichž pobýval při svých cestách v mládí a později jako císařský vyslanec. Roky strávené v Benátkách byly zásadní pro formování Černínovy umělecké orientace. Mimo jiné zde vzniklo jádro jeho velkolepé obrazové sbírky, která patřila k nejhodnotnějším v českých zemích. Právě v Benátkách zakoupil Černín některé Škrétovy rané italské práce a brzy po návratu z Benátek se nechal
od slavného malíře portrétovat.

V první polovině třicátých let 17. století v Benátkách pobýval také Karel Škréta. Důvěrné poznání benátského malířství podstatně a natrvalo ovlivnilo jeho dílo.

Výstava představuje především prostřednictvím grafických listů osobnost Humprechta Jana Černína, způsoby jeho reprezentace i impozantní palác, který budoval na Hradčanech. Další exponáty prezentují Benátky 17. století jako přitažlivé kulturní centrum. Přiblíženo je rovněž soudobé umělecké sběratelství a samozřejmě je připomenuta osobnost Karla Škréty.

Grafický kabinet

Přiložené soubory

tz-gusto-barokniho-kavalira.doc (Tiskové zpravodajství)
press-release-13.doc (Press release)
Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop