GUSTO BAROKNÍHO KAVALÍRA: Humprecht Jan Černín z Chudenic, Karel Škréta a Benátky


Datum konání: 21.10.2014 - 18.01.2015
Místo konání: Schwarzenberský palác

V letošním roce obohatil stálou expozici barokního umění ve Schwarzenberském paláci vzácný přírůstek, jeden z nejslavnějších portrétů českého baroka – Podobizna Humprechta Jana Černína z Chudenic od Karla Škréty, zakoupená z mělnické lobkowiczké sbírky. Tento obraz není jen mistrovským malířským dílem, ale také dokladem Černínova zájmu
o tvorbu Karla Škréty.

Hrabě Humprecht Jan Černín (1628–1682) byl vzdělaný a zcestovalý aristokrat evropského rozhledu a širokých kulturních zájmů. Proslul jako poučený milovník umění a velkorysý stavebník. Komorní výstava připomíná Černína jako barokního kavalíra velkého stylu. Přibližuje jeho vášeň pro umělecké sběratelství a celoživotní okouzlení Itálií, zejména Benátkami, v nichž pobýval při svých cestách v mládí a později jako císařský vyslanec. Roky strávené v Benátkách byly zásadní pro formování Černínovy umělecké orientace. Mimo jiné zde vzniklo jádro jeho velkolepé obrazové sbírky, která patřila k nejhodnotnějším v českých zemích. Právě v Benátkách zakoupil Černín některé Škrétovy rané italské práce a brzy po návratu z Benátek se nechal
od slavného malíře portrétovat.

V první polovině třicátých let 17. století v Benátkách pobýval také Karel Škréta. Důvěrné poznání benátského malířství podstatně a natrvalo ovlivnilo jeho dílo.

Výstava představuje především prostřednictvím grafických listů osobnost Humprechta Jana Černína, způsoby jeho reprezentace i impozantní palác, který budoval na Hradčanech. Další exponáty prezentují Benátky 17. století jako přitažlivé kulturní centrum. Přiblíženo je rovněž soudobé umělecké sběratelství a samozřejmě je připomenuta osobnost Karla Škréty.

Grafický kabinet

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10.00–18.00

Vstupné
Základní150 Kč
Snížené80 Kč
Rodinné200 Kč
Školní skupiny20 Kč
Adresa
Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1

Doprava
Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec
Fotografie
Přiložené soubory
tz-gusto-barokniho-kavalira.doc (Tiskové zpravodajství)
press-release-13.doc (Press release)
Kurátor
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…