GUSTAV KLIMT: Dáma s rukávníkem

Otevírací doba
úterý–neděle: 10–18 hodin, středa: 10–20 hodin
Vstupné

Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
Praha 7

Metro C – Vltavská
Tram 6, 17 – Veletržní palác
Tram 1, 2, 6, 8, 12, 17, 25, 26 – Strossmayerovo náměstí

Datum konání : 20.12.2014 - 30.6.2015
Místo konání: Veletržní palác

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE PŘEDSTAVUJE VÝZNAMNÝ OBRAZ
OD GUSTAVA KLIMTA DÁMA S RUKÁVNÍKEM ZE SOUKROMÉ SBÍRKY.

Rakouský umělec Gustav Klimt (1862–1918) patří k nejvýznamnějším malířům evropské secese. Vytvořil svůj osobitý styl, v němž malířskými prostředky zaznamenal jedinečnost ovzduší Vídně na přelomu 19. a 20. století.

Termín: od 27. 6. 2014
Místo: Sbírka mezinárodního umění 20. a 21. století, Veletržní palác, 1. patro
Kurátorka: PhDr. Olga Uhrová

Obraz Dáma s rukávníkem byl po řadu let pokládán za ztracený. Naposled byl vystaven ve Vídni v roce 1926. V soupise obrazů Gustava Klimta rakouských autorů Fritze Novotného a Johannese Dobaie (Víděň, 1967) i v pozdějších pramenech se obraz uvádí s poznámkou „v soukromé sbírce“. Do soukromé sbírky byl obraz  Dáma s rukávníkem 1916 - 1917 zakoupen koncem 20. resp. počátkem 30. let dvacátého století. V listopadu 2014 byl obraz dočasně svěšen a přesunul se do restaurátorského ateliéru.  Nyní mají návštěvníci možnost zrestaurovaný obraz znovu vidět ve stálé expozici Mezinárodního umění 20. a 21. století ve Veletržním paláci.

Vstupné v rámci stále expozice Veletržního paláce. Více informací zde.


Přiložené soubory

tz-gustav-klimt.doc (Tisková zpráva)
tz_en_klimt.doc (Press release)
Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop