Grafika z daru Vojtěcha Lanny – Mistři manýrismu a baroka

Otevírací doba
úterý–neděle: 10–18 hodin, středa: 10–20 hodin
Vstupné

Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1

Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec

Datum konání : 5.2.2016 - 15.5.2016
Místo konání: Schwarzenberský palác

Grafický kabinet ve Schwarzenberském paláci

Velkoprůmyslník a obchodník Vojtěch Lanna mladší (1836–1909) patřil k nejvýznamnějším sběratelům umění své doby. Do budování rozsáhlých a kvalitních sbírek, které právem nabyly mezinárodní proslulosti, investoval obrovské sumy. K jeho sběratelským preferencím patřilo rovněž umění na papíře; v krátkém čase dokázal sestavit jednu z nejvýznamnějších světových kolekcí grafiky a kresby. 

Sbírky Lanna neshromažďoval pouze pro vlastní potěchu. Donacemi uměleckých děl i finančními prostředky systematicky podporoval veřejné instituce a zařadil se tak k nejproslulejším mecenášům 19. století. Několika velkorysými donacemi položil rovněž základy současné Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze. Vystavené grafické listy byly vybrány z Lannových stěžejních darů z let 1883 až 1885 a vzhledem ke stálé expozici ve Schwarzenberském paláci reprezentují tvorbu předních grafiků 16. až 18. století.

Expozice byla uspořádána v rámci výstavy 220. výročí Národní galerie v Praze. Velkorysost. Umění obdarovat.

kurátorka: Petra Zelenková

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop