GRAFICKÝ KABINET: Bretaň Jana Zrzavého

Otevírací doba
Vstupné
Datum konání : 23.6.2008 - 21.9.2008

3. patro

kurátorka Anna Pravdová

Jan Zrzavý se do Bretaně poprvé podíval v roce 1923. Návštěva jej hluboce zasáhla a od té doby sem jezdil po několik let pravidelně a její drsnou a větrnou krásu zachycoval na svých kresbách a obrazech. Zrzavého oblíbenými místy, s nimiž se setkáváme i v jeho tvorbě, byl přístav Camaret, ostrov Ile de Sein, staré městečko Locronan a kamenité bretaňské pobřeží s bárkami pohupujícími se na vlnách přílivu či ležícími na mokrém písčitém břehu v době odlivu. Kabinet představí řadu dosud nevystavených kreseb z grafické sbírky Národní galerie v Praze.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop