František Preiss (kolem 1660 - 1712)

Otevírací doba
Vstupné
Datum konání : 19.8.2005 - 20.11.2005

Restaurované sochy z klášterního kostela Narození P. Marie v Doksanech

Doprovodné programy

Výstavu pořádá Národní galerie v Praze ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově.

Kompletní restaurování hlavního oltáře v Doksanech probíhalo v rámci Programu restaurování movitých kulturních památek za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. Vstupné
40,- plné, 20,- snížené

Jiřské nám. 33, Praha 1
Otevřeno denně od 9 do 17 hod

Anotace: František Preiss (kolem 1660 Praha - 1712 Praha) Restaurované sochy z klášterního kostela Narození P. Marie v Doksanech

Sochařská výzdoba hlavního oltáře klášterní baziliky Narození Panny Marie v Doksanech představuje vynikající ukázku Preissova malebně rozevlátého a osobitě vyhraněného stylu, který už plně náleží vrcholnému baroku. Figurální řezby nového retáblu si objednal doksanský probošt Bruno Matyáš Kunovský, který zároveň pověřil malíře Petra Brandla realizací ústředního plátna Narození P. Marie a také oválného obrazu s Nanebevzetím P. Marie, určeného do nástavce budoucího oltáře. Podle dobové uzance připravil sochař pro objednavatele ukázkový model (nesl také dnes ztracené malované skici Brandlových obrazů), v němž navrhl celkové architektonické řešení i barevné pojednání velkého retáblu, a v podrobně vyřezaných soškách rozvrhl jednotlivé postoje, gesta i drapériové vzorce figur světců. Naopak na modelu nenajdeme sochy obou zemských patronů sv. Víta a sv. Václava, v Doksanech usazené nad postranními vstupy za oltář. Mezi jeho vysoké sloupy umístil hradčanský mistr silně nadživotní řezby sv. Augustina, jehož řeholí se premonstrátky řídily, a sv. Norberta, zakladatele řádu. Na římsu nástavce potom přišly sochy sv. Vojtěcha a sv. Bruna, na jeho velké voluty prostorově bohatě rozvinuté andělské zjevy, přidržující Brandlův obraz Assumpty, na který upozorňují diváka. Mohutnou portálovou architekturu oltáře korunoval Preiss řezbářsky brilantní skupinou Nejsvětější Trojice obklopenou andílky. Dokončené velkolepé dílo, vyznačující se překvapivým dynamismem a citlivostí ke světlu, vysvětil 22. srpna 1703 strahovský opat Vít Seipel.

Kompletní restaurování hlavního oltáře v Doksanech probíhalo v rámci Programu restaurování movitých kulturních památek za rozhodující finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. Během široce založeného podniku, realizovaného v letech 2001 až 2005 početným kolektivem restaurátorek a restaurátorů, vedených akad. malířkou Milenou Nečáskovou, byla rehabilitována vrcholně barokní podoba celého díla. Detailní průzkum užitých technologií přinesl nová zjištění, osvětlující řemeslné postupy zavedené v prostředí hradčanské dílny. Nové poznatky potvrdily správnost tradičního připsání doksanské realizace a přispěly k prohloubení dosavadních znalostí umělcovy zralé tvorby. Při pozorné prohlídce restaurovaných soch z Doksan se nám vybaví hodnocení mladší speciální literatury, podle které byl František Preiss nejvýznamnější domácí sochařskou osobností před vystoupením Matyáše Bernarda Brauna.

Současná výstava v Klášteře sv. Jiří, připravená ve spolupráci Národní galerie v Praze a Královské kanonie premonstrátů na Strahově, pokračuje v praxi tzv. pracovních výstav Sbírky starého umění NG, představujících nejširší veřejnosti aktuální výsledky současné restaurátorské praxe.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop