Finalisté: Cena NG 333 a Skupiny ČEZ - 2. ročník

Otevírací doba
Vstupné
Datum konání : 28.11.2008 - 31.12.2008

Respirium 5. patra Veletržního paláce

V únoru letošního roku vyhlásila Národní galerie cenu  NG 333 a Skupiny ČEZ pro mladé umělce. Cílem této aktivity je podchycení mladých talentů z řad umělců a výtvarníků. Díla vybraných finalistů včetně vítězného exponátu budou po dobu dvou měsíců vystavena v respiriu 5. patra Veletržního paláce.

Realizaci Ceny NG 333 a Skupiny ČEZ bylo možno uskutečnit díky velkorysému daru spol. SECURITAS, která věnuje vítězi finanční odměnu 333 000,- Kč a díky podpoře sponzora – Skupině ČEZ a společnosti Trade Fides a.s. 

Cena je vyhlašována každoročně  a vztahuje se  na umělce do 33 let z České a Slovenské republiky.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop