Dílo sezóny: Peter Paul Rubens, Večeře v Emauzích

Otevírací doba
UZAVŘEN
Vstupné

Šternberský palác, Hradčanské náměstí 15, Praha 1

Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec

Datum konání : 9.10.2015 - 10.1.2016
Místo konání: Šternberský palác

Zapůjčeno z Musea Nacional del Prado, Madrid.

„Můj talent je takový, že žádný úkol není pro mě dost složitý“. Tato smělá slova napsal Peter Paul Rubens (1577 Siegen, Vestfálsko – 1640 Antverpy) v jednom ze svých dopisů. A o tom, zda je tato glosa pravdivá či nikoliv, se mohou návštěvníci Národní galerie v Praze přesvědčit sami. Ve Šternberském paláci bude od 9. 10. 2015 do 10. 1. 2016 vystaveno mimořádně zajímavé Rubensovo pozdní dílo Večeře v Emauzích. Kromě nevšední interpretace biblického příběhu (jejž zájemcům přiblíží komentované prohlídky a další edukativní programy) je obraz unikátní především z jiného důvodu – plátno si totiž mistr se vší pravděpodobností namaloval pro sebe, zdobilo jídelnu v malířově domě v Antverpách. V pražské Národní galerii zápůjčka z Prada vhodně doplňuje další vystavené obrazy, především Umučení sv. Tomáše a Meditaci sv. Augustina, které Rubens rovněž namaloval na sklonku svého života pro kostel sv. Tomáše v Praze. Zatímco plátno z Madridu nabízí intimní polohu mistrovy tvorby, plátna se sv. Tomášem a sv. Augustinem ukazují oficiální projev, který Rubense proslavil po celé Evropě a svědčí o dovednostech, jež si u Rubense cenil mezi jinými anglický král Karel I., francouzská královna Marie Medicejská či převor kláštera augustiniánů u Sv. Tomáše Jan Baptista Svitavský z Bochova, který přímo u Rubense malby pro pražský kostel objednal. Rubensovu osobnost jakožto malíře a zároveň uměleckého sběratele dokresluje i dvojice vystavených desek představující Césarův triumf, jež pocházejí přímo z malířovy vlastní kolekce.

 

Doprovodný program výstavy ke stažení zde.

Přiložené soubory

tiskova-zprava_vecere-v-emauzich.doc (Tisková zpráva: Rubens. Večeře v Emauzích)
press-release_the-supper-at-emmaus.doc (Press release: The National Gallery puts Rubens on display_The Work of the Season is The Supper at Emmaus)
Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop