Dílo sezóny – Madona ze Šternberku

Otevírací doba
úterý–neděle: 10–18 hodin, středa: 10–20 hodin
Vstupné
Základní 150 Kč
Snížené 80 Kč
Rodinné 200 Kč
Školní skupiny 20 Kč

Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, Praha 1
Vstup z ulic Na Františku a Anežská

Metro A – Staroměstská.
Metro B – Náměstí Republiky.
Tram 6, 8, 15, 26 – Dlouhá třída.
Tram 17 – Právnická fakulta.
Bus 207 – Dlouhá třída.

Datum konání : 11.3.2014 - 7.9.2014
Místo konání: Klášter sv. Anežky České

Národní galerie v Praze představuje od 11.3.2014 do začátku září v klášteře sv. Anežky České tři nová kamenosochařská díla z období krásného slohu kolem roku 1400 v rámci stálé expozice „Středověké umění v Čechách a ve střední Evropě“. Nejvýznamnější z nich je Madona ze Šternberku na Moravě, kterou laskavě zapůjčila římskokatolická farnost Šternberk ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci. Šternberská madona je právem považována za jednu z vůbec nejkrásnějších středověkých soch, dochovaných na našem území. Je významnou představitelkou typu tzv. „krásných madon“ – soch, které vznikaly v několika málo desetiletích na přelomu 14. a 15. století v oblasti celé střední a části západní Evropy. Tato díla – jak napovídá jejich české označení – vynikají snahou o zachycení idealizované krásy jak obličejů a těl, tak zejména bravurně modelovaných mohutných draperií. Madona ze Šternberku, vystavená vůbec poprvé od svého objevení v roce 1957 v kontextu sbírky středověkého umění Národní galerie, zaujímá mezi sochařskými památkami pozdního středověku výjimečné postavení také proto, že se na jejích zádech dochovala nezřetelná, avšak čitelná signatura jejího tvůrce. Písmena hen odkazují pravděpodobně buď k Jindřichovi či Janovi, dvěma umělcům a blízkým příbuzným Petra Parléře, stavitele Svatovítské katedrály a jednoho z nejvýznamnějších evropských sochařů své doby. Dílo bylo objednáno někdy v posledním desetiletí 14. století některým z příslušníků elitního a uměnímilovného řádu augustiniánů kanovníků pro jejich klášterní kostel ve Šternberku. 

Instalaci, které představí Madonu ze Šternberku v dialogu s vrcholnými díly krásnoslohého sochařství, dlouhodobě vystavenými v klášteře sv. Anežky (dobová replika Krumlovské madony a socha sv. Petra ze Slivice), doplní dvě díla, zapůjčená z muzea v rakouském Logangu. Obě sochy dokládají oblibu krásných madon na širokém území střední Evropy pře i po roce 1400.

Výstava díla sezóny – krásné Madony ze Šternberku – je plodem vstřícné spolupráce Národní galerie s Muzeem umění v Olomouci a Bergbaumuseem v Leogangu. Tato muza v současné době spolupořádají výstavu Gotické madony na lvu, na níž Národní galerie zapůjčuje tři významná díla ze své dlouhodobé expozice.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop