České sklo / 1945–1980 - Tvorba v době mizerie a iluzí

Otevírací doba
Vstupné
Datum konání : 26.4.2007 - 23.9.2007

východní křídlo 1. patra Veletržního paláce

Výstava se koná za podpory Ministerstva kultury ČR, Steinberg Foundation, Vaduz a Sipral.

Unikátní výstava dokumentuje na příkladu kolekce téměř čtyř set děl špičkových výtvarníků převratnou dobu, kdy se umělecké sklo postupně vymaňovalo ze svých převážně užitkových a dekorativních poloh. Mezinárodní nástup českého skla byl výrazný již na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu a i na dalších výstavách konce let padesátých a po celá léta šedesátá. Sklářští výtvarníci se nechávali inspirovat různými proudy zahraničního malířství a sochařství a transformovali je do specifických výstupů, které ve světovém měřítku revolučním způsobem změnily náhled na tradiční sklářskou tvorbu. V pozdních padesátých letech se ve skle objevil neobyčejný prostor tvůrčí svobody, přestože se umělecké sklo po léta nacházelo v neustálém napětí mezi represí a oficiální podporou, kterému z velké části vděčí za svou dynamiku a intenzitu. Zásadní předpoklad sklářské výtvarné tvorby ovšem od druhé poloviny 20. století až po současnost představuje fungující soustava našeho sklářského školství a pojetí výuky, které mezinárodní odborná veřejnost dodnes považuje za jedinečnou. Spolupráci všech plnohodnotných složek realizace od výtvarné přes technologickou až po řemeslnou na výstavě dokládá škála použitých technik a dokonalost zpracování exponátů. Sklo je zde poprvé konfrontováno s přípravnými kresbami a návrhy. Podstatná část výstavy se skládá z doposud nepublikované sbírky skla lichtenštejnské nadace Steinberg Foundation. Repríza výstavy v pražské Národní galerii následuje po jejích úspěšných prezentacích v Německu, USA a Dánsku; je organizována ve spolupráci s Museem Kunst Palast v Düsseldorfu a Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.

K výstavě byl vydán obsáhlý katalog v anglickém jazyce (s vloženou elektronickou verzí v němčině a fotografiemi stovek kreseb a návrhů), s vyobrazením všech vystavených exponátů, řadou odborných textů mezinárodního odborného kolektivu (editor Helmut Ricke) a s biografickými medailony výtvarníků. Kromě katalogu vychází menší publikace v češtině, která obsahuje výběr exponátů a kratší text.

DOPROVODNÉ PROGRAMY
Komentované prohlídky výstavy
4. 9. 2007  v 17.00 hodin
Cena: komentář zdarma k platné vstupence

Programy pro školní skupiny
Pro základní a střední školy jsou připraveny vzdělávací programy. Bližší informace získáte na tel.: 224 301 003 nebo e-mailu: vzdelavani@ngprague.cz
Základní cena 200 Kč/ 1 hodina programu pro skupinu žáků

Vstupné na výstavu:
plné 100 Kč, snížené 50 Kč, rodinné 150 Kč, školní skupina 20 Kč / žák

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop