Černá na bílé - současná japonská kaligrafie

Otevírací doba
Vstupné
Datum konání : 21.3.2003 - 8.6.2003

Černá tuš ze sosnových sazí na bílém ručním papíře a štětec jako neobyčejně tvárný nositel tušové stopy - to jsou tři nezbytní pomocníci japonských kaligrafů už od dob převzetí čínského znakového písma v 6. století. Jelikož stejné prostředky slouží i malířům, došlo ve Východní Asii k estetickému propojení písma a malby a kaligrafie se stala fontánou výtvarných inspirací. Současná japonská kaligrafie je díky dlouhé nepřetržité tradici a mnohatisícovému zázemí aktivních tvůrců japonskou výtvarnou disciplinou dovedenou par excellence. Sbírka orientálního umění NG vybrala ze svých depozitářů representativní soubor 40 velkoplošných kaligrafických děl z 2. poloviny 20.století, které nás uchvátí výsostnými grafickými efekty postavenými na kontrastu bohaté škály dvou základních barev - černé a bílé.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop