Apoteóza z očí do očí

Otevírací doba
úterý–neděle: 10–18 hodin, středa: 10–20 hodin
Vstupné

Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
Praha 7

Metro C – Vltavská
Tram 6, 17 – Veletržní palác
Tram 1, 2, 6, 8, 12, 17, 25, 26 – Strossmayerovo náměstí

Datum konání : 9.12.2015 - 17.1.2016
Místo konání: Veletržní palác

Pavilon České a Slovenské republiky na 56. Mezinárodní výstavě umění La Biennale di Venezia představil instalaci Jiřího Davida Apoteóza. Dílo ideově vychází z monumentálního obrazu Apoteóza „Slovanstvo pro lidstvo!“, který je součástí Muchova cyklu Slovanská epopej. Davidova Apotéoza je nyní po omezenou dobu vystavena v prostorách Velké dvorany Veletržního paláce, a má tak unikátní možnost komunikovat „z očí do očí“ se svým předobrazem.

„Apotéoza z očí do očí je označení situace pro prezentaci děje, jež předchází přítomné situaci, která již byla viděna a prožita (na benátském bienále). Dějově však na tuto situaci nenavazuje, ale zvýrazňuje její předcházející motiv (Alfons Mucha: Apoteóza „Slovanstvo pro lidstvo!“), jenž udržuje kontinuitu smyslu. Naznačuje tím zároveň, že umění obecně předpokládá i cestu k domovu, i když jen díky tomu, že víme, že každá taková cesta je nakonec nejen zvláštní formou exilu, ale i podstatným motivem pro protimluv (oxymóron).“ (Jiří David)

Jiří David reinterpretuje dílo Alfonse Muchy, jehož námětem se stala hrdinská sága z dějin Čechů a Slovanů, a přistupuje k němu z pozice současného autora se smyslem pro kritickou analýzu. Davidova černobílá verze Apoteózy je aktem dekonstrukce, jejíž rafinovanost umocňuje zásah do jednotlivých částí kompozice díla formou apokryfů. Instalace dává impuls ke kritické reflexi celé řady závažných politických, ekonomických, společenských, kulturních či filozofických otázek, jež odkazují k minulosti i současnosti světa v širších souvislostech, kde se prolínají lokální a globální problémy.

Instalace vznikla díky podpoře Galerie hlavního města Prahy.

Kurátorka: PhDr. Katarina Rusnaková Ph.D.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop