ALFRÉD RADOK 100 – Příběh režiséra (1914–1976)

Otevírací doba
úterý–neděle: 10–18 hodin, středa: 10–20 hodin
Vstupné
Základní 200 Kč
Snížené 100 Kč
Rodinné 250 Kč

Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
Praha 7

Metro C – Vltavská
Tram 6, 17 – Veletržní palác
Tram 1, 2, 6, 8, 12, 17, 25, 26 – Strossmayerovo náměstí

Datum konání : 25.11.2014 - 25.1.2015
Místo konání: Veletržní palác

Prostor pro realizaci výstavy v respiriu Veletržního paláce a technickou podporu poskytla Národní galerie.
Výstavu pořádá Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Divadelním oddělením Národního muzea.
Výstava je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR a Národní galerie v Praze.

Výstava o životě a díle Alfréda Radoka ve Veletržním paláci.
Koncepce a realizace výstavy Helena Albertová a Věra Velemanová (Institut umění — Divadelní ústav).

První část výstavy, jejíž autorkou je Helena Albertová, je věnována výtvarnému řešení vybraných inscenací, které Alfréd Radok realizoval ve spolupráci s Josefem Svobodou a Ladislavem Vychodilem. Jedná se o inscenace v jistém smyslu přelomové, technické řešení některých z nich (Jedenácté přikázání, 1950; Dnes ještě zapadá slunce na Atlantidou, 1956) lze považovat za přípravu či ověřování postupů, které byly využity při realizaci Laterny magiky (1958 pro EXPO v Bruselu). Ta je na výstavě mimo jiné prezentována unikátním funkčním modelem. Další část výstavy, jež je výsledkem pečlivého výzkumu archivních fondů druhé kurátorky Věry Velemanové, představuje kalendárium mapující zlomové okamžiky v životě a tvorbě Alfréda Radoka na pozadí historických událostí. Zdrojem informací a materiálů v této části je v prvé řadě fond Divadelního oddělní Národního muzea, který uchovává materiálově bohatou Radokovu pozůstalost. Pracovníci Divadelního oddělení NM poskytli i odborné konzultace a zajistili digitalizace vybraných materiálů.


Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop