ALFRÉD RADOK 100 – Příběh režiséra (1914–1976)


Datum konání: 25.11.2014 - 25.01.2015
Místo konání: Veletržní palác

Prostor pro realizaci výstavy v respiriu Veletržního paláce a technickou podporu poskytla Národní galerie.
Výstavu pořádá Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Divadelním oddělením Národního muzea.
Výstava je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR a Národní galerie v Praze.

Výstava o životě a díle Alfréda Radoka ve Veletržním paláci.
Koncepce a realizace výstavy Helena Albertová a Věra Velemanová (Institut umění — Divadelní ústav).

První část výstavy, jejíž autorkou je Helena Albertová, je věnována výtvarnému řešení vybraných inscenací, které Alfréd Radok realizoval ve spolupráci s Josefem Svobodou a Ladislavem Vychodilem. Jedná se o inscenace v jistém smyslu přelomové, technické řešení některých z nich (Jedenácté přikázání, 1950; Dnes ještě zapadá slunce na Atlantidou, 1956) lze považovat za přípravu či ověřování postupů, které byly využity při realizaci Laterny magiky (1958 pro EXPO v Bruselu). Ta je na výstavě mimo jiné prezentována unikátním funkčním modelem. Další část výstavy, jež je výsledkem pečlivého výzkumu archivních fondů druhé kurátorky Věry Velemanové, představuje kalendárium mapující zlomové okamžiky v životě a tvorbě Alfréda Radoka na pozadí historických událostí. Zdrojem informací a materiálů v této části je v prvé řadě fond Divadelního oddělní Národního muzea, který uchovává materiálově bohatou Radokovu pozůstalost. Pracovníci Divadelního oddělení NM poskytli i odborné konzultace a zajistili digitalizace vybraných materiálů.


Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10.00–18.00.

Vstupné
Základní200 Kč
Snížené100 Kč
Rodinné250 Kč
Adresa
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
Praha 7

Doprava
Metro C – Vltavská
Tram 6, 17 – Veletržní palác
Tram 1, 2, 6, 8, 12, 17, 25, 26 – Strossmayerovo náměstí
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…