Agostino Carracci – Umění grafiky

Otevírací doba
úterý–neděle: 10–18 hodin, středa: 10–20 hodin
Vstupné

Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1

Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec

Datum konání : 20.4.2015 - 26.7.2015
Místo konání: Schwarzenberský palác

Boloňský malíř, grafik a pedagog Agostino Carracci (1557 – 1602) patřil k nejvýznamnějším uměleckým osobnostem své doby. Bez jeho přispění si nelze představit  římské malířství 17. století, ani moderní výuku nastávajících umělců. Jeho bohatá malířská aktivita byla doprovázena neméně četnou grafickou tvorbou, která se pro své umělecké kvality těšila široké pozornosti milovníků umění. 

Carracciho nejstarší grafické listy pocházejí ze 70. let 16. století. Pro jeho umělecký rozvoj byl důležitý rok 1582, kdy se v Benátkách seznámil s malířskou tvorbou tamních mistrů 16. století. V rytinách zhotovených podle obrazů Paola Veroneseho a Jacopa Tintoretta dosáhlo jeho grafické dílo plné zralosti. Neméně důležitou byla benátská cesta podniknutá v roce 1588, která dala podnět pro vznik rytin, jež jsou řazeny k vrcholům Agostinova grafického umění.

Kabinet ve Schwarzenberském paláci představí průřez grafickou tvorbou Agostina Carracciho. Vystavena budou jeho díla z raného období i vrcholné práce z konce 80. let.

Schwarzenberský palác - Grafický kabinet

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop