58. mezinárodní bienále umění v Benátkách: Stanislav Kolíbal

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10.00–18.00.
Vstupné

Giardini di Castello, Benátky, Itálie, 30122

www.labiennale.org

Datum konání : 11.5.2019 - 24.11.2019
Místo konání: Český a Slovenský pavilon v Benátkách

Stanislav Kolíbal (1925) bude reprezentovat Českou republiku na příštím ročníku výtvarného bienále, které bude zahájeno 11. května 2019 v Benátkách. Odborná porota vybrala jeho projekt z celkem 23 přihlášených.

„Kolíbalův návrh podtrhuje mistrovskou architekturu československého pavilonu architekta Novotného a zároveň koncepčně reaguje na kurátorské téma příštího bienále, jímž je umění jako možná odpověď na složitost dnešní doby. Umírněnost Kolíbalova tvarosloví je protilátkou vůči ironickému podtónu staré čínské kletby „přál bych vám žít v zajímavé době“, která se stala hlavním tématem bienále pod kurátorským vedením Ralpha Rugoffa. Totéž platí pro Kolíbalovu pokornou tvorbu a umělecký názor: je to zdrženlivý, ale přesto angažovaný a vášnivý postoj, víra v umění jakožto aktivní formu osvobození a emancipace, jež je bouřlivá a vzdorovitá, ale současně hledá konsensus, jež je kombinací formy a ideje, jež převrací paradigmata, normy a globální vnímání vzhůru nohama. Kolíbalův návrh zve diváky na cestu umělcovou myslí a klade důraz na tvorbu nezávislého hlasu, v němž se estetické mísí s politickým a „zajímavá doba“ – po válce, po roce 1989, s ohledem na současný vývoj v umění – dostává věrnou a nekompromisní podobu,“ uvádí stanovisko odborné poroty.

Stanislav Kolíbal završí přítomnost českých umělců širokého generačního spektra, kteří reprezentovali ČR na posledních ročnících: Dominika Langa (1980) v roce 2011, Zbyňka Baladrána (1973) v roce 2013 a Jiřího Davida (1956) v roce 2015.

Kurátor: Dieter Bogner

Přiložené soubory

ralph-rugoff-statement.pdf (Statement by Ralph Rugoff)
_vzor_jak-ziskat-zadavaci-dokumentaci-a-prilohy-k-verejne-zakazce.pdf (Jak získat zadávací dokumentaci a přílohy k zakázce na profilu zadavatele v Národním elektronickém nástroji (NEN))
ralph-rugoff-statement_cz.pdf (Prohlášení kurátora Ralpha Rugoffa)
tz-ngp_benatske-bienale_stanislav-kolibal.pdf (TZ NGP Benátské bienále Stanislav Kolíbal)
tz-ngp_benatske-bienale_stanislav-kolibal-aj.pdf (ENG TZ NGP Biennale in Venice, Stanislav Kolíbal)
statement_58th-biennale-of-art-in-venice.pdf (Statement of the Comittee Members )
Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop