400 ASA: FOTOGRAFIE

Otevírací doba
úterý–neděle: 10–18 hodin, středa: 10–20 hodin
Vstupné
Datum konání : 1.3.2019 - 8.9.2019
Místo konání: Veletržní palác

Alžběta Jungrová, Antonín Kratochvíl, Karel Cudlín, Jan Dobrovský, Tomki Němec, Jan Mihaliček, Martin Wágner

Výstava sedmi fotografů dvou generací ze spolku ASA 400 má společného jmenovatele zejména v realismu, s nímž autoři nahlížejí svět a s nímž zachycují jeho proměnlivost. Vztahují se především k současnosti (Rodiny Jana Dobrovského), ale zajímá je i její ukotvení v podloží hlubší minulosti (oživování náboženských tradic sledují Karel Cudlín a Jan Mihaliček; české osídlení Banátu zobrazil Tomki Němec). Kurátor Josef Moucha nabízí z tvorby autorů i soubory související s šířeji chápaným pásmem soudobé transformace vleklé postkomunistické setrvačnosti ve východních částech středu Evropy či na Balkáně (Antonín Kratochvíl) anebo v Karpatech (Martin Wágner). Každý autor bude představen monotematicky, přibližně dvanácti až patnácti fotografiemi.

Kurátor: Josef Moucha

Veletržní palác – 5. patro

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop