Víkend

Zveme vás do světa umění! Tvůrčí dílny umožňují výjimečná setkání s originálními uměleckými díly od starověku po současnost a nabízejí nejen inspiraci k přemýšlení, ale i zážitek z vlastní tvorby.

Sledujte Národní galerie Praha dětem na Facebooku a neunikne vám nic z našich programů a aktivit pro děti, teenagery, rodiče i celé rodiny!

Vyberte si akci

Laborat(v)oř
  • 22/9—15/12 2021
Den Architektury: Neviditelné cesty
  • 3/10 2021
  • Klášter sv. Anežky České
Collegium Marianum: Piccoli
  • 16/10—17/10 2021
  • Klášter sv. Anežky České