Ateliéry

Nechte u nás vzdělávat své děti! Na pravidelných ateliérech v Národní galerii v přímém kontaktu s originály uměleckých děl.

Na ateliérech jsou rozmanité výtvarné aktivity vždy inspirovány vystavenými originály uměleckých děl, s nimiž i s jejich širším zasazením do výtvarné a uměnovědné problematiky se děti i mladí podrobně seznamují. Získávají tak zkušenosti v celé škále klasických (kresba, malba, grafika, sochařství, fotografie) i multimediálních technik s možností jejich přesahů, experimentů a volného kombinování a základní orientaci v oblasti vývoje a dějin umění. Omezená kapacita ateliérů zaručuje individuální přístup k dětem. 

Ateliéry v novém školním roce zahájíme v září 2021.

Sledujte Národní galerie Praha dětem na Facebooku a neunikne vám nic z našich programů a aktivit pro děti, teenagery, rodiče i celé rodiny!    

Bližší informace na emailu vzdelavani@ngprague.cz.