Výtvarné dílny a ateliéry

Mladým lidem a dospělým jsou určeny pravidelné výtvarné dílny, vztahující se zpravidla k aktuálním výstavám. Jejich cílem je propojit interpretaci uměleckých děl s vlastní tvorbou a otevřít galerii jako prostor nabízející inspiraci, zážitek a experiment. Pro ty, kteří se chtějí věnovat klasičtějším technikám, jako je kresba či malba, realizujeme celoroční výtvarné kurzy, které jsou zaměřené na zvládnutí základních výtvarných problémů, ale i pokročilejší témata (technologie, zátiší, kompozice). 

Národní galerie Praha každoročně pořádá letní plenérové školy a workshopy, které trvají týden a odehrávají se i mimo galerijní prostor / klasická krajinomalba, land-art, experiment, performance.

Pro mladé tvůrce pořádáme pravidelné úterní ateliéry ve Veletržním paláci, v rámci kterých mají možnost rozvíjet nejen své kritické myšlení, ale i tvůrčí zkušenosti.

Ateliéry pro teenagery 10—15 let

Veletržní palác / úterý 15.15—17.15
Lektorka: Tereza Beranová
Cena: 5900 Kč
Zkušební lekce na rezervace 10. 9. 2019. Přihlašování spouštíme první týden v září. 
Rezervace na vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003.

Přípravný kurz k talentovým zkouškám na SŠ s výtvarným zaměřením 
(pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ) 

Kurz poskytne studentům všeobecně zaměřenou přípravu k talentové zkoušce na školu nebo obor, který si vybrali. Zázemí sbírek Národní galerie Praha zajistí inspirativní kontakt s originály uměleckých děl. Součástí kurzu bude intenzivní závěrečný víkend, během kterého historička umění studenty provede základy dějin umění pro získání přehledu k přijímacímu testu, zároveň lektoři studentům pomohou s kompletací a paspartováním domácích prací k talentové zkoušce. Na kurz si nemusí studenti nic nosit, materiál bude zajištěn.

Vždy v pátek 15.00–17.30 a jedno intenzivní víkendové setkání 14.–15. 12. Rezervace na vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003. Zápis do kurzu probíhá od 2. září 2019. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí dle zaslaných přihlášek.

Kráčející figura napříč časem od úsvitu dějin I.
(malířský kurz)

Představujeme vám malířský kurz, ve kterém hraje hlavní roli figura kráčející dějinami. Kurz je založen na inspiraci rozmanitými výtvarnými styly a formami z jednotlivých historických období, ve kterých se ztvárňovala figura. Kurz se skládá ze 12 lekcí a pod dohledem dvou zkušených lektorů zažijete pocity umělců od úsvitu dějin až do období renesance. Můžeme nahlédnout na dokonalost antických soch prostřednictvím vlastního pokusu o jejich ztvárnění. Nebo naopak vytvořit surrealistický průvod postav ze všech výtvarných období, kde si podává ruku renesanční víla s antickým bohem. Minimálně v polovině lekcí budeme studovat živý model a budeme doplňovat odbornými přednáškami, které jsou speciálně navržené pro tento kurz. Kurz je zakončen závěrečnými konzultacemi a prezentací a probíhá od 13. října 2019 do 15. března 2020. Maximální počet účastníků je 12 osob. Změna programu vyhrazena. V případě malého počtu účastníků si vyhrazujeme právo akci zrušit. 

Kurz probíhá každou neděli 10.15–17.15. Rezervace na vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003. Zápis do kurzu probíhá od 4. září 2019. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí dle zaslaných přihlášek.

Doprovodné programy

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop