Vedení a organizační struktura

Vedení Národní galerie Praha

Generální ředitelka
Ing. Alena Anne-Marie Nedoma

Kabinet generálního ředitele
Mgr. Eva Giese, kancléřka

Odbor dokumentace sbírkového fondu
Mgr. Eva Balaštíková, ředitelka

Odbor ochrany sbírkového fondu
Ing. Dušan Perlík, ředitel

Odbor vnějších vztahů
PhDr. Veronika Wolf, ředitelka

Odbor vědy a výzkumu
PhDr. Martin Musílek, Ph.D., ředitel

Finanční odbor
Ing. Lenka Zumrová, MBA, ředitelka 

Provozní a investiční odbor
Ing, Ivana Štysová, ředitelka

Výstavní odbor
Jana Šmídmajerová, ředitelka

Obchodní odbor
PhDr. Marek Novobílský, ředitel

Sbírka starého umění
Dr. phil. Marius Winzeler, ředitel sbírky

Sbírka umění 19. století a klasické moderny
Mgr. Veronika Hulíková, ředitelka sbírky

Sbírka moderního a současného umění
Mgr. Michal Novotný, ředitel sbírky

Sbírka grafiky a kresby
PhDr. Alena Volrábová, Ph.D., ředitelka sbírky

Sbírka umění Asie a Afriky
Mgr. Markéta Hánová, Ph.D., ředitelka sbírky

Vědecká rada

Předsedkyně:
prof. Dr. Marion Ackermann, generální ředitelka Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Individuální členové:
Mgr. Dušan Buran, Ph.D., vedoucí kurátor, Slovenská národná galéria
PhDr. Zdeněk Felix, historik a teoretik umění
Max Hollein, ředitel Metropolitan Museum of Art
Thomas Da Costa Kaufmann, Princeton University, Department of Art & Archaeology
Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc., ředitelka Ústav Dálného východu FF, Univerzita Karlova v Praze
prof. Dr. Christian Lübke, ředitel GWZO při Univerzitě v Lipsku
Peter Pakesch, kurátor, předseda nadace Maria Lassnig
prof. PhDr. et ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy v Praze
prof. Dr. Andreas Schulze, profesor Hochschule für Bildende Künste Dresden v Drážďanech
Prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral CSc., rektor Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Korporátní členové:
Ústav dějin umění Akademie věd České republiky – PhDr. Lenka Bydžovská, CSc., doc.PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.

Poradní sbor pro akviziční činnost

PhDr. Zlata Černá
PhDr. Eliška Fučíková, CSc.
prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.
Mgr. Libor Jůn, Ph.D.
doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Mgr. Martin Krummholz, Ph.D.
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
prof. PhDr. et ing. Jan Royt, Ph.D.
PhDr. Lubomír Sršeň
doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.
doc. PhDr. Filip  Suchomel, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Císař, Ph.D.
doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.

Předmět činnosti poradního sboru: podle směrnice GŘ č. 2/2009 Evidence a inventarizace sbírkových předmětů NG v Praze, nabývání a vyřazování sbírkových předmětů, příloha č. 7 Organizační řád poradních sborů pro sbírkotvornou činnost a poradního sboru pro akviziční činnost Archivu NG odměna není poskytována.

Přiložené soubory

organigram_2020_01_01.pdf (Organigram NGP)
organigram_2020_01_01_eng.pdf (Organigram NGP EN)
Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop