Boris Ondreička. Začiatok a koniec pasáže

28/9 2015—2/1 2016

Performativní čtení, 29. září 2015 v 21 hodin, Veletržní palác

Podle Platónovy kritiky poezie vylučuje diskurzivní rozvažování, dianoiu, myšlenku, jež má přesah. Báseň dlí na prahu; „není pravidly spoutaným přechodem, nýbrž návrhem, tezí, jež nedbá zákonitostí“. 'Bifo' Berardi považuje poezii paradoxně v podobném smyslu slova za „přemíru jazyka, skrytý zdroj, který umožňuje přesun od jednoho paradigmatu k jinému“.

Performativní „vznikající básní“ slovenského umělce Borise Ondreičky s názvem „Začiatok a koniec pasáže" zahajuje Národní galerie v Praze nový cyklus akcí, jehož cílem je zdůraznit stálost poezie a důležitost jazyka, neboť prostor utvářený slovy legitimizuje právě ona improvizovaná, spontánní respublica literaria, učená obec, jež je spouštěčem řeči. Na jevišti, jež je zároveň hledištěm, v prostředí vymezeném zaslepeným schodištěm se střetává a rozehrává performance s divadlem, čtením, psaním a recitací.

Ondreičkova inaugurační, textová site-specific instalace „Začiatok a koniec pasáže“, vytvořená přímo pro Národní galerii v Praze, je horečnatým manifestem poetického tuláka, vystavěným v souladu s historickými a architektonickými principy funkcionalismu. Umělcovo vzývání poiesis jako prostředku sloužícího k tvorbě slov v sobě spojuje institucionální sebekritiku a neodadaistickou touhu po (lingvistické) autonomii.

„Kultury s bohatší slovní zásobou se vyznačují větší mírou lidskosti ⁠–⁠ více se vzdalují zvířatům ⁠–⁠ než kultury jazykově chudší; muži a ženy se vyznačují větší mírou lidskosti, je-li jejich paměť vybavena množstvím veršů,“ usuzuje filozof Richard Rorty.

Kurátor: Adam Budak

vstup zdarma

-------------------

Boris Ondreička (nar. 1969) je umělec, kurátor, textař a zpěvák. Žije v Bratislavě (Slovensko).

Pracoval jako projektový koordinátor v Sorosově centru současného umění v Bratislavě a jako ředitel umělecké iniciativy tranzit.sk v Bratislavě (Slovensko). Od roku 2012 je kurátorem Thyssen-Bornemisza Art Contemporary se Vídni (Rakousko).

Byl spolukurátorem Rare Earth, Supper Club, Ephemeropteræ (od roku 2012 do současnosti), Tomorrow Morning Line (s Franzem Pomasslem) ⁠–⁠ vše v Thyssen-Bornemisza Art Contemporary ve Vídni (Rakousko), dále Manifesta 8, Murcia and Cartagena (Španělsko), Being The Future, Palast der Republik, Berlín (Německo), Symposion v The Event, Birmingham (Velká Británie), Auditorium, Stage, Backstage, Frankfurter Kunstverein (Německo), Poetic Materialism v Soda, Bratislava (Slovensko). Byl také kurátorem individuálních projektů Lois & Franzisky Weinbergerových, Stana Filka, Andrease Neumeistera, Júliusa Kollera, Denisy Lehocké, Zbyňka Baladrána a dalších projektů ⁠–⁠ vše v tranzitu v Bratislavě.

V roce 2010 byl spoluzakladatelem Společnosti Júliusa Kollera.

Jeho umělecké projekty byly vystaveny: Manifesta 2, Luxembourg (Lucembursko), Benátky (Československý pavilon & Římský pavilon), Bienále Praha, Gyumri, Turín, Anzengruber, Tai-Pei, Atény , Jakarta a Kyjev; PS1 New York (USA), BAK Utrecht (Nizozemsko), W139 a De Appel, Amsterdam (Nizozemsko), Smak, Gent (Belgie), Kunsthalle Loppem (Belgie), Marres, Maastricht (Nizozemsko), Tramway, Glasgow (Velká Británie), Fondazione Sandretto re Regaudengo, Turín (Itálie), Le Plateau a Galerie Jocelyn Wolff, obojí Paříž (Francie), Frankfurter, Kölnischer, Badischer, Münchener a Stuttgarter Kunstvereins (Německo), Kiasma, Helsinky (Finsko), HKW, Berlín (Německo), ACAF, Alexandrie (Egypt), e-flux online, Slovenská národná galéria a Národní galerie v Praze, Secession, Mumok a Kunsthalle ⁠–⁠ Vídeň (Rakousko), Donaufestival, Krems (Rakousko), Cycle 2015, Reykjavík (Island), Magazin 4, Bregenz (Rakousko), KJUBH, Kolín nad Rýnem (Německo) aj.

Jeho HI! lo. bylo publikováno v jrp Ringier a One Second / Out of Time v Revolveru. Od roku 1987 je zpěvákem a textařem bratislavské skupiny Kosa z nosa.

Franco 'Bifo' Berardi: Omezení jazyka a nadbytek

Přednáška, 30. září 2015 v 19 hodin, Veletržní palác

Co se stalo s poetickým jazykem během století abstrakce?

Co se děje se sociálním tělem, co se děje s erotickým tělem v digitálním věku? Finance jako jazyk. Omezení jazyka a omezení světa. Poezie jako nadbytek. Poezie je návrat těla v prostoru finanční abstrakce.

Franco 'Bifo' Berardi se narodil před 65 lety v Bologni. Byl zakladatelem časopisu a/traverso a animátorem Italského hnutí autonomie. Publikoval „Pracující duše“, „Povstání“ a „Hrdinové“. Jeho další knihu „a ⁠–⁠ fenomenologie konce“ vydá semiotexte koncem roku.

Přednáška se uskuteční za laskavé podpory Velvyslanectví Itálie v Praze, Instituto Italiano di Cultura, Eleutheria Foundation a UniCredit Bank.

Přednáška proběhne v angličtině.