Proměny krajiny, krajina proměn

Typ programu: Mluvíme o umění