Konference SPOJENÉ NÁDOBY: Umění a kulturní politika 90. let v České a Slovenské republice

Typ programu: Mluvíme o umění