Pravoslav Sovák: Hlasitost ticha

21/9 2023—7/1 2024

Vstupenky v prodeji od 1.8.2022 12:00h

Lidé

PhDr. Anna Strnadlová
Kurátorka Sbírky grafiky a kresby