Radomíra Sedláková: Odkaz Karla Pragera

Typ programu: Mluvíme o umění