18. Bienále architektury v Benátkách

Vstupenky v prodeji od 1.8.2022 12:00h

Lidé

Mgr. Radka Neumannová
Ředitelka sekce Strategie a plánování
Mgr. et Mgr. Helena Huber-Doudová
Kurátorka Sbírky architektury