Eva Koťátková, Moje tělo není ostrov, fotografie Aleksandra Vajd, fotografická postprodukce Jiří Královec

Eva Koťátková: Moje tělo není ostrov

Vstupenky v prodeji od 1.8.2022 12:00h

Lidé

Mgr. Radoslav Ištok
Kurátor Sbírky moderního a současného umění