Program

Politika genderové rovnosti v kulturních institucích: Jaká transformace?

9/9 2022
16.30–18.30

Vstupenky v prodeji od 1.8.2022 12:00h