Staří mistři ve Schwarzenberském paláci

Typ programu: Mluvíme o umění
Stupně školy: