Archi(v)tektura

Typ programu: S tvořivou aktivitou
Stupně školy: 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ