Ludvík Kohl, Interiér antického chrámu se sochou Pallas Athény, 1808

Vize antiky a středověku na kresbách Ludvíka Kohla

Vstupenky v prodeji od 1.8.2022 12:00h

Lidé

Mgr. Petr Šámal, Ph.D.
Kurátor Sbírky grafiky a kresby