Romana Drdová, vítězný projekt State of Matter v soutěži Cena Empatie (foto: Julie Hrnčířová)

Cena Empatie: Romana Drdová a Lenka Záhorková

Komerční banka a Národní galerie Praha představují vítězky Ceny Empatie Lenku Záhorkovou a Romanu Drdovou. Jejich umělecké záměry přesahují hranice výtvarného umění a kreativně vytvářejí příležitosti pro vzájemnost a soužití ve společnosti i životním prostředí. Lenka Záhorková otvírá mezigenerační dialog, upozorňuje na problémy spojené se stářím a přináší myšlenky o hodnotách a zkušenostech stáří. Romana Drdová se zabývá ekologickou a konzumeristickou problematikou, svou autorskou módou sledující svědomitý přístup orientuje naše myšlení směrem k udržitelnosti.

Malá dvorana Veletržního paláce, vstup zdarma. 

Kurátorka: Adéla Janíčková