Wenzel Hablik: Tvořivé síly

Karta Klubu přátel NGP
Staňte se členem Klubu přátel NGP a podpořte nás.
Soubor dvaceti leptů s názvem Tvořivé síly (Die Schaffenden Kräfte) z roku 1909 je výtvarnou meditací o vzniku přírodních forem krystalů, které se rodí ze střetu tvořivých sil s neživou hmotou. Vytvořil ho česko-německý malíř, grafik a architekt Wenzel Hablik (1881⁠–⁠1934), jehož tvorba vycházela ze středoevropského symbolismu a byla spojena s německým expresionismem. Hablik v něm formuloval představu krystalické architektury, kterou později rozvíjel v návrzích vizionářských staveb.

Kurátorka: Petra Kolářová
Grafický kabinet ve 4. patře Veletržního paláce

Lidé

PhDr. Petra Kolářová, PhD.
Kurátorka Sbírky umění 19. století a klasické moderny