Co si šeptají andělé

Typ programu: S tvořivou aktivitou
Stupně školy: MŠ, 1. st. ZŠ

Karta Klubu přátel NGP
Staňte se členem Klubu přátel NGP a podpořte nás.
S postavami andělů se mezi „Starými mistry“ setkáváme velmi často. O čem si povídají, jací jsou a jak vypadají? Porozumíme němé řeči jejich gest a výrazů? V ateliéru stvoříme své vlastní andělské bytosti. Program je možné rozšířit o vánoční tématiku.
Umělci, ke kterým se program vztahuje: Albrecht Dürer, Petr Brandl  
Očekávané výstupy dle RVP PV:  
  • Vnímá umělecké podněty a rozvíjí myšlenky a nápady ve vhodně zformulovaných větách.
  • Vyjadřuje své představy a fantazii v tvořivých činnostech i ve slovních výpovědích k nim.
  • Těší se z příjemných zážitků, setkává se s uměním.
Očekávané výstupy dle RVP ZV:  
  • Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností.
  • V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti.
Cena: 100 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 75 ⁠–⁠ 90 min.