Den Architektury: Město v pohybu

Typ programu: Workshop
Stupně školy: 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ

Jaké je město v pohybu? Jak vnímáme proměny rytmu prostředí za jízdy nebo pěšky? Na workshopu, který vznikl ve spolupráci s LEGO Group v rámci podpory myšlenky učení hrou (Learning through Play), společně postavíme krajiny města, kterými se bude proplétat železniční síť, a otevřeme otázky, které si ve vztahu k dopravě často klademe. Pojedete do galerie vlakem? Čeká vás jízda.

Program probíhá od 5/10 do 8/10 vždy od 10.00 do 11.30 a od 12.30 do 14.00.
Cena: zdarma / Místo setkání: Korzo Veletržního paláce / Doba trvání: 90 min. / kapacita omezena / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz

Související akce

Den Architektury 2021
  • 1/10—7/10 2021
  • Veletržní palác
  • Schwarzenberský palác
  • Klášter sv. Anežky České