Hendrik Goltzius (rytec), Bartholomeus Spranger (inventor), Judita s hlavou Holofernovou, pravděpodobně 1585, mědirytHendrik Goltzius (rytec), Bartholomeus Spranger (inventor), Judita s hlavou Holofernovou, pravděpodobně 1585, mědiryt

Ženy, které přemohly muže: Eva, Judita, Omfalé a ostatní

Mistr IW, Salome s hlavou sv. Jana Křtitele, kolem 1525, olej na dřevě z jehličnanu
Bartholomeus Spranger, Herkules a Omfalé, 1599, kresba perem a štětcem šedohnědě, vysvětlováno bělobou
Jan Saenredam (rytec), Lucas van Leyden (inventor), Jáel a Sísera, kolem 1600, mědiryt a lept
Albrecht Dürer, Herodes přijímá hlavu Jana Křtitele, 1511, dřevořez