Josef Mařatka, Studie tance (Ruth Saint-Denis), 1906

Dynamická kresba: Pohybové a taneční studie Josefa Mařatky

Český sochař Josef Mařatka (1874⁠–⁠1937) byl fascinován pohybem modelek v ateliéru i tanečnic na jevišti. Pohotově zaznamenával tužkou na papír jejich emočně naléhavé postoje, jež se mu staly předlohou sochařských děl. Metodu spontánní kresby před volně se pohybujícím modelem převzal od francouzského sochaře Augusta Rodina, jehož byl v letech 1901⁠–⁠1904 žákem. Grafický kabinet představí Mařatkovy kresby tanečnic Carmen Damedozové, Ruth Saint-Denis a Olgy Gzovské.

Kurátorka: Petra Kolářová
Veletržní palác, 4. patro

Lidé

PhDr. Petra Kolářová, PhD.
Kurátorka Sbírky umění 19. století a klasické moderny