Viktor Pivovarov, Poslední existencialista, 1996.

Komentovaná prohlídka pro pedagogy | Viktor Pivovarov: Moskevská gotika

21/9 2021
14.00 (60 min.)
Komentovaná prohlídka výstavy Viktor Pivovarov: Moskevská gotika pro pedagogy s historičkou umění Evou Novotnou

Cena: zdarma pro aktivní pedagogy / Doba trvání: 60 min. / Místo setkání: 1. patro Veletržního paláce u výtahů / Rezervace na vzdelavani@ngprague.cz

Dle aktuálního Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je každý účastník komentované prohlídky (skupina v maximálním počtu 30 osob včetně lektora) povinen mít nasazen respirátor daných parametrů nebo nanoroušku a prokázat se:

·        Negativním výsledkem antigenního testu, který není starší více než 72 hodin; nebo

·        Negativním výsledkem RT-PCR testu, který není starší více než 7 dnů; nebo

·        Platným potvrzením o dokončeném očkování ⁠–⁠ od poslední dávky musí uplynout nejméně 14 dní; nebo

·        Potvrzením o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, od něhož neuplynulo více než 180 dnů; nebo

·         Na místě provedeným preventivním antigenním testem, který je určen pro sebetestování, s negativním výsledkem (účastník komentované prohlídky si tento antigenní test zajišťuje a hradí sám); nebo

·        Potvrzením zaměstnavatele či čestným prohlášením o tom, že účastník absolvoval v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem; nebo

·        Potvrzením školy či čestným prohlášením účastníka komentované prohlídky nebo jeho zákonného zástupce o tom, že účastník absolvoval ve škole nebo školském zařízení nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem.

Při nesplnění alespoň jedné z výše zmíněných podmínek nebude účastníkovi povolen vstup na komentovanou prohlídku.