Annie Le Brun

Setkání s Annie Le Brun, kurátorkou výstavy Toyen: Snící rebelka

V rámci diskuse zavzpomíná Annie Le Brun na své setkání a spolupráci s Toyen a vyzdvihne význam jejího díla v dnešní době. Akce proběhne v Kině 35 při Francouzském institutu v Praze.
Básnířka a esejistka Annie Le Brun byla účastnicí posledního období aktivit pařížské  surrealistické skupiny shromážděné kolem André Bretona. Díky tomu se seznámila s Toyen, s níž od roku 1966 spolupracovala na vydání sbírek poezie či v rámci v Editions Maintenant (1972-1977).  Je autorkou mnoha esejů publikovaných v nakladatelství Gallimard a Jean-Jacques Pauverta a také výstav věnovaných Victoru Hugovi či markýzi de Sadovi. Její kritické dílo je spojeno se zásadními postavami moderního myšlení a revolty (Sade, Charles Fourrier, Alfred Jarry, Raymonf Roussel či Aimé Césaire). Umění zkoumá s ohledem na jeho aktuální proměny a svou kritiku zaměřuje na jeho komodifikaci a všudypřítomnost vyprázdněných a manipulativních obrazů. Spolu s Annou Pravdovou a Annabelle Görgen-Lammers je kurátorkou výstavy Toyen: Snící rebelka.

Diskuse proběhne ve francouzském jazyce se simultánním překladem do češtiny. Vznikne také její záznam s českými titulky.

Moderátorem diskuse bude Bertrand Schmitt.

Související akce

Toyen: Snící rebelka
  • 8/4—15/8 2021
  • Valdštejnská jízdárna