Toyen, Spící, 1937.

Komentovaná prohlídka | Toyen: Snící rebelka

Komentovaná prohlídka výstavy Toyen: Snící rebelka

Cena: 330/200 Kč pro studenty, seniory a 50 Kč pro členy Klubu přátel NGP / Doba trvání: 90 min. / Místo setkání: u pokladen ve Valdštejnské jízdárně / Rezervace na GoOut

Prodej vstupenek bude spuštěn po uvolnění protiepidemických opatření. Sledujte prosím aktualizace na našem webu.

Dle aktuálního Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je každý účastník komentované prohlídky (skupina v maximálním počtu 30 osob včetně lektora) povinen mít nasazen respirátor daných parametrů nebo nanoroušku a prokázat se:

·        Negativním výsledkem antigenního testu, který není starší více než 72 hodin; nebo

·        Negativním výsledkem RT-PCR testu, který není starší více než 7 dnů; nebo

·        Platným potvrzením o očkování - u dvoudávkového schématu SPC musí od první dávky uplynout nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní; nebo

·        Potvrzením o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, od něhož neuplynulo více než 180 dnů; nebo

·         Na místě provedeným preventivním antigenním testem, který je určen pro sebetestování, s negativním výsledkem (účastník komentované prohlídky si tento antigenní test zajišťuje a hradí sám); nebo

·        Potvrzením zaměstnavatele či čestným prohlášením o tom, že účastník absolvoval v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem; nebo

·        Potvrzením školy či čestným prohlášením účastníka komentované prohlídky nebo jeho zákonného zástupce o tom, že účastník absolvoval ve škole nebo školském zařízení nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem.

Při nesplnění alespoň jedné z výše zmíněných podmínek nebude účastníkovi povolen vstup na komentovanou prohlídku i v případě, že má uhrazené vstupné.

Související akce

Toyen: Snící rebelka
  • 8/4—15/8 2021
  • Valdštejnská jízdárna