Realita a vize: Soutěžní dialog na depozitární areál

3/5—31/10 2021
Karta Klubu přátel NGP
Staňte se členem Klubu přátel NGP a podpořte nás.
Výstava představuje tři architektonické návrhy, které předložili finalisté soutěžního dialogu na nový depozitární komplex NGP v Praze Jinonicích. Vítězný projekt bude sloužit k uložení děl z Veletržního paláce, dále jako technologické zázemí a zázemí pro odbornou správu sbírky. Součástí stavby je plánována i veřejně přístupná část s otevřeným depozitářem a prostory pro přednášky, edukační programy a také výtvarné dílny.

Vedením soutěžního dialogu a konečným hodnocením byla pověřena odborná porota složená z architektů a urbanistů, za NGP byl členem specialista-technolog a restaurátor. Na prvním místě skončil návrh týmu společnosti JIKA-CZ, s. r. o., v němž porota vysoce hodnotila moderní urbanisticko-architektonické řešení areálu, které umožňuje variantní řešení a slibuje účelné fungování první budovy ještě před dokončením celého komplexu. Navržený depozitární areál složený z několika vzájemně provázaných budov svým měřítkem i užitým architektonickým tvaroslovím naplňuje požadované zadání.

Veletržní palác, mezanin