NGP On Air | Současné umění a architektura: Pandemie mění svět (architekturu)?

Online diskuze v rámci nového cyklu NGP On Air | Současné umění a architektura s Martinem Hejlem, Bárou Šafářovou a Osamu Okamurou
Jak ovlivnila aktuální pandemická krize žité prostředí? Lze ji uchopit jako šanci, nebo převažují negativa? Jak se proměny (home office, digitalizace apod.) propisují do architektury? Jaké projekty se (ne)uskutečnily a co nás čeká do budoucna? Do diskuzní prezentace přijali pozvání Martin Hejl (KOLMO.eu / Loom on the Moon), Bára Šafářová (University of Washington, Tacoma) a Osamu Okamura (děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci).
Moderátorka: Helena Huber-Doudová
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 70 min. / Místo konání: FB NGP
Osamu Okamura je děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci (FUA TUL). Je bývalým šéfredaktor architektonického časopisu ERA 21. V minulosti byl programovým ředitelem mezinárodního festivalu a konference za obyvatelnější města reSITE, kurátorem evropského projektu Shared Cities Creative Momentum, performer, je členem správní rady Nadace české architektury a řady architektonických odborných porot a grémií.
Bára Šafářová přednáší urbanismus a urban design na University of Washington Tacoma. Je absolventkou doktorandského programu architektury na Texas A&M univerzitě, USA. V disertační práci se věnovala socio-ekonomické segregaci měst a kolonií na hranici mezi Spojenými Státy a Mexikem. Její širší zájem zahrnuje roli architektury a urbanismu v prostorové diskriminaci menšin. Studovat začala na FUA v Liberci, odkud se přesunula na University of East London. Magisterské studium architektury dokončila na London Metropolitan University, a územního plánovaní na Texas A&M univerzitě. V Londýně pracovala několik let v architektonických a design studiích, která se specializovala na rezidenční projekty a tzv. environmentální branding nákupních center a letišť.
Martin Hejl je hlavní architekt KOLMO.eu a spoluzakladatel multimediálního studia Loom on the moon. Po studiích na FUA TUL krátce pracoval v Kodani v BIG a následně v OMA v Rotterdamu, kde se věnoval především mezinárodním urbanistickým projektům (Moskva, Doha, Brusel, ad.). Po návratu do Prahy se orientuje na audiovizuální a multimediální produkce, spolupracuje s řadou institucí jako Česká televize, Národní muzeum, Muzeum hl. města Prahy nebo Národní galerie Praha. Byl autorem české expozice na benátském bienále architektury 2014 a vyučoval na FUA TUL a Archip.
NGP On Air | Současné umění a architektura je série online diskuzí, která otevře téma dopadů aktuální pandemie na současné umění a architekturu. V pravidelném měsíčním cyklu uvedou kurátorky Sbírky moderního a současného umění NGP Helena Huber-Doudová a Adéla Janíčková střídavě obě tyto odvětví. Pozvaní hosté představí své probíhající, ale i zrušené projekty. Následná společná diskuze se zaměří na komplexní otázky, které mají za cíl nadnést nové přístupy v daném tématu, spíše nežli hledat cestu návratu k těm dosud známým.

Témata

Lidé

Mgr. et Mgr. Helena Huber-Doudová
Kurátorka Sbírky architektury
Adéla Janíčková, MA
Kurátorka Sbírky moderního a současného umění