Základy dějin umění (2020⁠–⁠2021)

Národní galerie Praha připravila kurz dějin umění, jenž zájemcům všech věkových kategorií z řad studentů, dospělých a seniorů nabízí základní orientaci v evropských a českých dějinách umění. Kurz je vhodný i pro studenty SŠ připravující se na zkoušky v oboru. Kromě informací o proměnách uměleckých děl poskytne svým absolventům i další kompetence, jako například schopnost analyzovat výtvarná díla, číst a interpretovat texty o umění či kresebně zaznamenat architektonické prvky a schémata. Součástí kurzu jsou také návštěvy expozic Národní galerie Praha. V sobotu, kdy je součástí programu návštěva expozice, kurz začíná již v 10.00 nebo v 10.30. Každá lekce obsahuje čtyři přednášky, střídají se lekce poznávání uměleckých děl, architektonického tvarosloví, teorie a historiografie dějin umění s kapitolami z dějin umění.Přednášet budou historikové a historikové umění s lektorskou praxí v Národní galerii (Oldřich Bystřický, Filip Facincani, Kristýna Hochmuth, Markéta Ježková, Hana Rosenkrancová, Jitka Šosová, Monika Švec Sybolová, Barbora Uchytilová, Michaela Vrchotová a další).

Základní info

Den a čas: Kurz bude probíhat ve Veletržním paláci jednou týdně v sobotu od 10. října 2020 do 24. dubna 2021 od 10.30 (nebo od 10.00) do 15.50 (kromě 31. října, 19. a 26. prosince 2020, 2. a 29. ledna, 4. dubna 2021).
Kurz začíná 10. října 2020. Zápis do kurzu bude zahájen na GoOut 14. září 2020.
Cena: předplatné za 23 setkání (82 přednášek v délce 60 min., 6 komentovaných prohlídek v délce 90 min., přehledné studijní materiály, závěrečné konzultace)
  • Základní 11 800 Kč
  • Pedagogové, studenti, senioři nad 65 let a členové Klubu přátel NGP (kategorie Podporovatel a Přítel plus) 10 600 Kč
Změna programu vyhrazena. V případě malého počtu účastníků si vyhrazujeme právo akci zrušit. V případě vyhlášení mimořádných opatření vlády ČR z důvodu ochrany veřejného zdraví či jiných epidemiologických opatření bude kurz realizován distanční formou. Hygienické podmínky konání kurzu (roušky, dezinfekce, bariéry) budou v průběhu konání kurzu upravovány na základě platných předpisů. 
Jednodenní sobotní lekce obsahují:
POZNÁVÁNÍ SADY UMĚLECKÝCH DĚL
Cílem je představit milovníkům umění důležitá díla českého a evropského umění od raně křesťanského umění po 20. století. Ke každému dílu je prezentován dobový, ikonografický a výtvarný kontext. Součástí je i stručná charakteristika autora a jeho tvorby.
ARCHITEKTONICKÉ TVAROSLOVÍ
Modul se zabývá principy, názvoslovím a proměnami architektonických článků. Poskytuje přehled o dějinách a vývoji užívaného architektonického tvarosloví a architektury od románského slohu až po 20. století.
METODOLOGIE A HISTORIOGRAFIE DĚJIN UMĚNÍ
Blok se zabývá dějinami přemýšlení a psaní o umění. Poskytuje přehled o vývoji teorií a názorů, které formovaly evropský pohled na umění.
KAPITOLY Z DĚJIN UMĚNÍ
Blok ukazuje výrazné tvůrčí osobnosti v kontextu stylových epoch. V každém období prezentuje principy vytváření uměleckého díla a jeho cíle. Součástí jsou i základní ikonografická schémata.

Program